Ideálnou teplotou v obývacej miestnosti, izbe, spálni je 20 stupňov, v kuchyni 20 stupňov, v kúpeľni 24 stupňov, na WC 20 stupňov, v predsieni s chodbou 15 stupňov. Vnímanie tepelnej pohody je u každého jedinca iné, medzi faktory ktoré ju ovplyvňujú patri vek, fyzická aktivita, zdravie a rovnako tak aj psychologické aspekty. Je preto úlohou vykurovacej sústavy zabezpečiť optimálnu teplotu tak aby vyhovovala čo najväčšiemu počtu osôb v miestnosti. Vyhovujúcim vykurovacím telesom môžu byť radiátory, s ktorými sú spojené nižšie zriaďovacie náklady.
radiátory

Spôsob konvenčného vykurovania

Jednou z možností vykurovania príbytkov je konvenčne vykurovanie. Bežným predstaviteľom takéhoto spôsobu vykurovania sú radiátory. Teplo sa do okolia odovzdá prúdením, vykurovacie teleso odovzdáva teplo okolitému vzduchu a ten následne ohrieva ostatné konštrukcie v priestore. Lákadlom tohto vykurovacieho systému sú nižšie zriaďovacie náklady.

Aké radiátory poznáme?

Článkový radiátor – tieto radiátory sú známe svojou trvácnosťou. Fungujú na princípe dvoch komôr, vrchnej a spodnej spojenými plochami ktoré odovzdávajú teplo. Vrchná komora slúži na prívod média, spodná komora – nazývame ju aj vratná na odvod už vychladnutého média. Čím väčšia je plocha radiátora tým viac tepla sú schopné odovzdávať. Tieto typy radiátorov sú obzvlášť vhodné pre priestory s vyššími hygienickými požiadavkami a ešte v súčasnosti sa s nimi stretávame v pomerne početnom množstve v mnohých domácnostiach. Výhodou liatinových radiátorov je väčšia tepelná zotrvačnosť teda sú schopne odovzdávať teplo ešte určitú dobu po ich vypnutí.termostsat

Panelový radiátor– rovnako ako pri článkových radiátoroch aj tu je základom vrchná a spodná komora. Sú umiestnené pozdĺž celého telesa. Panelové radiátory sa už na prvý pohľad líšia od článkových radiátorov svojim striedmejším tvarovaním, zväčša ako jediná súvislá plocha narušená miernymi žliabkami. Jednou z výhod oproti článkovým radiátorom je ich menšia hmotnosť a zároveň aj schopnosť rýchlejšie reagovať na regulovanie teploty.

Rúrkové radiátory– taktiež sa skladajú z prívodnej a vratnej komory spojenými vodorovnými rúrkami, ktoré môžu mať tvar ako kruhový tak aj štvorcový alebo obdĺžnikový. Tieto telesa sú dosť často používané v kúpeľniach, kde slúžia zároveň aj ako vešiak a sušiak na uteráky.

Konvektory– nazývame tak vykurovacie telesa, ktoré šíria teplo do priestoru prúdením, teda tzv. konvekciou. Pozostáva z výmenníka tepla a skrinky. Výmenník ma tvar rúrok. Skriňa okrem toho, že tvorí kryt pre výmenníky tepla plní aj prevádzkovú úlohu. Vzduch vychádza cez jednoduché diery z čelnej časti skrinky, ale u niektorých modelov sa používajú aj priečky v podobe žalúzii, či už pevných alebo otáčavých.