Tiež sedieť sa musí vedieť

Súčasný životný štýl ničí naše zdravie tiež dlhotrvajúcim nesprávnym sedením. Tlak na platničky, je pri sedení dvojnásobný než v stoji…