Súčasný životný štýl ničí naše zdravie tiež dlhotrvajúcim nesprávnym sedením. Tlak na platničky, je pri sedení dvojnásobný než v stoji a osemnásobný než v ľahu. Sedenie spôsobuje bolesti takmer celej chrbtice, bolesti hlavy, zníženie fyzickej aktivity a produktivity, kumuláciu stresu, obmedzenie krvnej cirkulácie a zvýšenú únavu.
čtení na gauči
Aktívne sedenie Problémy s chrbtom a ostatných problémov sa môžeme zbaviť aj bez mnohých liekov a prípravkov. Odborníci odporúčajú pri dlhom sedení, čo najčastejšie meniť polohu tela, aby nedochádzalo k preťažovaniu a ochabovaniu svalov chrbta a trupu.

Sedieť aktívne možno napríklad na gymnastickej lopte, alebo na zdravotnej stoličke s pohyblivou doskou. Ak si sadnete na kancelársku stoličku a oprite sa, sedíte pasívne. S nesprávnym sedom bývajú spojené tiež bolesti obehovej sústavy a bolesti kolien. Najhoršie pre kolená pri sedení je sedenie nohy cez nohu.

Sedenie vedie k jednostrannému statickému zaťaženiu chrbtice a kĺbov. Pri pasívnom sedení dochádza k útlaku cievnych a nervových zväzkov v podkolení. Sedením sú utláčané aj nervové vlákna v slabinách, ochabuje brušná stena a tlak pôsobí na orgány. Pri sedení u počítača máme tendenciu predsunovať a zakláňať hlavu, čím trpí krčná chrbtica a preťažujeme trapézové a šijové svaly.
sezení na ulici
Ako správne sedieť Je dôležité mať vzpriamené telo, hlavu hore a ľahko zasunutú ku krku, ramená ťahaná nadol a do šírky. Panva by mala byť bližšie k operadlu a mierne naklonená vpred. Dolné končatiny mierne od seba a chodidlá sa opierajú o podlahu. V bedrách a kolenách by mal byť zhruba pravý uhol alebo mierne tupý.

Kolená by nemala byť vyššie než bedra. Tieto polohy a vlastný sed je síce zdravý z hľadiska postavenia chrbtice a kĺbov, ale pre telo je dosť namáhavý, čo sa týka výdaja energie a činnosti svalov. Preto sa odporúča občas povoliť a oprieť sa do stoličky.

Životné trendy V SR medzi najčastejšie chronické ochorenia patria práve problémy v oblasti krčnej a bedrovej chrbtice. Týmto ochorením trpí až 52% populácie a číslo sa neustále zvyšuje, pretože dnešné deti väčšinu času trávia sedením pri počítači. Tieto problémy môžu viesť až k zlyhaniu nosného aparátu a chrbtice.

Nárast ťažkostí prichádza hlavne s nástupom školskej dochádzky. K tomuto neprispieva ani nesprávna výživa a následná obezita. Hrozí skolióza. Všetky tieto negatívne veci je potrebné podchytiť včas, u chlapcov do 14 rokov a u dievčat do 12 rokov, inak hrozia trvalé negatívne zmeny.