Dlhodobý stres ani v osobnom živote, ani na pracovisku neprináša pozitívne výsledky na žiadnej zo zainteresovaných strán. Buď je jeho pôvod v našich súkromných záležitostiach, čo nechtiac prenášame aj do pracovného prostredia, alebo je jeho smerovanie opačné, no rovnako škodlivé. Stres vplýva veľmi toxicky na naše správanie, spôsob komunikácie, na harmonogram práce a na riešenie krízových situácií. Ako ho správne zvládať?

qc6tX2w95i0sx45

Dlhodobý stres ani v osobnom živote, ani na pracovisku neprináša pozitívne výsledky na žiadnej zo zainteresovaných strán. Buď je jeho pôvod v našich súkromných záležitostiach, čo nechtiac prenášame aj do pracovného prostredia, alebo je jeho smerovanie opačné, no rovnako škodlivé. Stres vplýva veľmi toxicky na naše správanie, spôsob komunikácie, na harmonogram práce a na riešenie krízových situácií. Ako ho správne zvládať?

Eliminujeme stres pomocou odborných diskusií

Prvým úspechom je, keď si sami priznáte, že čoraz častejšie a intenzívnejšie podliehate stresu. Ďalším je definovať, v akých konkrétnych situáciách spanikárite. Tak ako v rodine, rovnako aj na pracovisku vedieme spoločné diskusie. Nielen preto, aby bolo vo veciach jasno, ale najmä pre pevný a funkčný pracovný harmonogram vzhľadom na naše možnosti. Na odbornej komunikačnej úrovni sa realizujú kurzy online pre osobný rozvoj na zvyšovanie sebavedomia a postupné zlepšovanie výkonov.

Keďže v práci popri všetkých povinnostiach nemávate až tak veľa času na diskusie, v pokojnej a príjemnej spoločnosti koučov a lektorov jednoduchšie poodhalíte svoj vzdor, problémy a slabšie stránky. V ďalších fázach kurzu vám prezentujú správne prezentačné a rétorické zručnosti, zisťujete, ako pracovať s emóciami a mať pod kontrolou všetky rozvírené myšlienky.

8nhkmu7i4yyk8s7

Preč s predsudkami. Vždy je priestor na úspech!

Tie nás dokážu psychicky tak rozladiť, že už spochybňujeme aj samých seba. Na to, aby sme sa opäť našli a dôverovali svojim výkonom, napomáha odborný kurz sebaovládania online. Mnohých k nemu privádza trebárs prvé pracovné vyťaženie na novej pozícii a domnienka veľkého zlyhania. Zlyháva vždy len ten, kto zuteká, nie zamestnanec, ktorý má záujem vzdelávať sa – priblížme mu teda aktuálne kurzy na nové témy aj o sebapoznávaní!