Ako to ale bolo bez internetu? Vie si na to niekto z nás vôbec spomenúť? Popravde, nechce sa nám nad takouto možnosťou ani rozmýšľať. Naozaj už bez internetu nechceme žiť. Ale napriek tomu sa skúsme teraz zamyslieť, čo všetko nám internet priniesol.

graf

Rýchlejší život, rýchlejšia komunikácia

Jedna z prvých vecí, čo nás napadne, je rýchlejšia komunikácia. Kedysi sme si písali listy. Rýchlosť odozvy bola niekoľko dní až týždňov. Taktiež novinky sa posúvali ústnym podaním, alebo poštou. Niektorí z nás mali dokonca luxus pevnej linky. Ale nie všetci.
Tento spôsob života vyžadoval zodpovednosť, spoľahlivosť a hlavne dôveru, že to, na čom sa dvaja dohodnú, sa splní. Nebol priestor na okamžité zmeny plánov. Každá zmena mala dlhotrvajúci vplyv. Dnes nám stačí zavolať, dokonca len poslať správu. To, že je aj rýchlejší život, ide ruka v ruke spolu s rýchlejšou komunikáciou.

smartphone

Vyššia bezpečnosť, ale aj možnosť kriminality

Toto je večná dilema. Priniesol nám internet väčšiu bezpečnosť, alebo viac potenciálneho zločinu? To už záleží len na našom spôsobe života a na našej dôvere, či opatrnosti voči tomuto médiu.
Podľa toho, ako internet využívame, sa nám stáva buď bezpečnejším, alebo nebezpečnejším. Pokiaľ zdieľame, rozprávame všetky veci zo svojho súkromného života na sociálnych sieťach, je veľké riziko a veľká pravdepodobnosť, že ten niekto zneužije. Vyššia kriminalita súvisí len so širšími novými možnosťami. Ale spolu s tým ide ruka v ruke lepšie zabezpečenie. Zoberme si napríklad internetbanking. Jeho používanie môže niekto považovať za vysoko nebezpečné, iní ľudia ho zas považujú za vysoko progresívny spôsob prístupu ku svojim finančným prostriedkom.

Strata súkromia

Tento fakt si mnohí z nás nepripúšťajú. Nepripúšťajú si ho preto, lebo sa už tak otupili možnosťami a spôsobom života sociálnych sietí, že sa im zdá úplne normálne, keď aj svoje najintímnejšie informácie zdieľajú verejne na sociálnych sietiach. A to nielen medzi priateľmi, ale častokrát si svoje súkromie profilu nastavia na verejné. Nuž, aj to je spôsob, ako sa stať známym či celebritou. Otázka ale znie – za akú cenu?