Výhoda kúpy už hotovej, založenej firmy spočíva hlavne v úspore času. Je to najrýchlejšie riešenie, ako sa dá pustiť do podnikania so svojou novou, resp. novo zakúpenou firmou. K najčastejším podnikateľským subjektom sa radia obchodné spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorých obchodný podiel sa pri predaji prepíše na kupujúceho. Kupujúci, teda nový spoločník sa tak môže do podnikania s kúpenou obchodnou spoločnosťou pustiť v rámci možností v čo najkratšom čase. A určite ide o rýchlejšie riešenie, než keby takúto firmu zakladal.

Práca na počítači

Tie dôvody ku kúpe spoločností sú pomerne zrejmé a známe. Zamerajme sa tak aj na to, aké možnosti máme alebo aká ponuka je v takomto prípade na výber. Pretože súčasný trh s firmami ponúka pomerne dosť zaujímavých riešení a môžeme si ich z celkového hľadiska rozdeliť na firmy a obchodné spoločnosti, ktoré majú za sebou obchodnú históriu, alebo naopak na novozaložené ready made s.r.o.

A začnime práve tými posledne zmienenými, pretože názov ready made s.r.o. určite budí záujem a rôzne otázky. A pritom ide o pomerne jednoduchú charakteristiku firiem, ktoré sa skrátka založili za účelom svojho predaja. Vznikli preto, aby sa predávali. A to práve kupujúcim majúcim záujem o kúpu firiem, ktoré už sú založené, zapísané v Obchodnom registri, častokrát aj zaregistrované na daňovom úrade a majú vybavené všetko potrebné k tomu, aby sa s nimi po prevode obchodného podielu mohlo začať podnikať. Čo teda znamená, že tieto za sebou podnikateľskú históriu nemajú.

Zmluvy, dohoda

Potom sú v ponuke naopak firmy na predaj s historiou. Preverené časom, no samozrejme preverené by mali byť aj predávajúcim, minimálne z toho hľadiska, že by mali mať odstránené prípadné pohľadávky a záväzky zo svojej činnosti, resp. zo svojej aktívnej minulosti. Na rozdiel od ready made je z tohto hľadiska pri nich vyššie riziko, ale zasa ak sú v poriadku, budia dojem dôveryhodnej, prestížnej a skúsenej firmy, ktorá si už zrejme aj stihla vybudovať na trhu svoj brand.