Dnešný trh práce pôsobí príliš nestálo. Na druhej strane sa síce vždy nájde nejaké voľné miesto, ale toto miesto môže byť pre mnohých len krátkodobou záležitosťou. Voľné miesta síce sú, ale to svedčí o ich nestálosti, respektíve systéme neustáleho prijímania a prepúšťania. Je to Kocúrkovo, ale česť patrí firmám a spoločnostiam, ktoré vo svojich zamestnancoch alebo potenciálnych zamestnancoch dokážu objaviť ich silné stránky a potenciál, na akom chcú ďalej stavať a tým pádom si dotyčného človeka udržať. Verím, že existujú aj tieto firmy so solidným a spravodlivým prístupom. Ak na takéhoto zamestnávateľa natrafíte alebo ste u neho už zamestnaní, dôraz by ste mali klásť na presadenie, respektíve preukázanie vašich vlastností a stránok, ktoré môžu byť pre danú spoločnosť potenciálne.

kancelář

Sociálna sieť Linkedin zaoberajúca sa firmami a trhom práce na základe týchto skutočností vystavila rebríček najžiadanejších vlastností, ktoré sú pre solídneho zamestnávateľa skutočným prínosom. Tieto vlastnosti sú ceneným „zbožím“ a v niektorých prípadoch možno ešte docenenejšie, než pracovné skúsenosti. Preto sa v tomto článku na dané vlastnosti zamerajme.

K najžiadanejším schopnostiam a silným stránkam jednotlivca sa podľa výsledkov radí kreativita a schopnosť zaujať. Prakticky to platí o takmer o každom pracovisku, pokiaľ sa dokážete vždy vynájsť a robiť veci efektívne, je to veľký prínos pre vás i pre firmu.

Presvedčivosťalebo schopnosť presvedčiť je ďalšou dôležitou stránkou, aká v niektorých prípadoch dokáže priam nereálne veci. Je to pre obe strany vždy vítaný pocit, pokiaľ dokážete určitý krok obhájiť a upokojiť tak všetkých zúčastnených, že vaša práca ide dobrým smerom. K tretiemu miestu tak môžeme priamo zaradiť schopnosť obhájiť svoje kroky či nápady.

dělnice

Štvrté miesto a uzavretie efektívnych vlastností zakončí adaptabilnosť, teda prispôsobivosť. Tá je dnes vlastne  základom v akomkoľvek zamestnaní a tolerancia či priestor pre svojvoľné zmýšľanie sa už žiaľ nenosí. V opačnom prípade môže byť vaša nová práca len krátkodobým pobytom.